Wat is Aikido

 

AIKIDO is een relatief jonge Japanse krijgskunst die is ontwikkeld door Morihei Ueshiba (zie foto). Het is een moderne creatieve krijgskunst die is voortgekomen uit de eeuwenoude zwaard- en lichaamskunsten van de Japanse samoerai. Het jaar 1925 wordt door de stichter zelf genoemd als het moment waarop hij de weg van aikido was ingeslagen. Morihei Ueshiba (O’ Sensei ) werd op 14 december 1883 geboren in Tanabe in Japan en stierf op 26 april 1969. Na jaren van studie en daadwerkelijke ervaring in gevechten op leven en dood realiseerde hij zich dat fysieke kracht en het verslaan van tegenstanders slechts relatieve begrippen zijn. Hij kwam tot de conclusie dat krijgskunst meer met harmonie dan met conflict te maken heeft. Aikido is meer een alternatief om een conflict op te lossen waarbij het doel nooit is om te winnen maar een middel om agressie te controleren en te neutraliseren.

AIKIDO is een krijgskunst met sterke traditionele normen en waarden. Deze krijgskunst is zuiver verdedigend van aard en gericht op het gebruik  en wegleiden van de agressie van de tegenstander. Met minimale kracht  en inspanning wordt de agressie geneutraliseerd. Hierbij is de gedachte achter aikido dat dit neutraliseren gebeurt met geen of minimale kwetsuren. Tenslotte kan de techniek worden afgemaakt met een klem om de tegenstander tot rust te dwingen. O’Sensei beschouwde een aanval als tegennatuurlijk en daarmee de verdediging als het herstellen van de natuurlijke orde. Aikido kent daarom ook geen tegenaanval, geen terugslaan of blokken of dergelijke. Iemand die een aikidoka aanvalt wordt niet in de eerste plaats gezien als tegenstander, maar als iemand met wie men in harmonie moet komen.

De Japanse schrifttekens van het woord aikido betekenen:

Ai:        Harmonie

Ki:        Geestkracht of innerlijke kracht

Do:       De weg

Aan het sleutelbegrip harmonie (Ai) wordt op 3 niveaus gewerkt:

  • Harmonie met jezelf (lichaam en geest)
  • Harmonie met je omgeving (medemensen en natuur)
  • Harmonie met het “spirituele” (universum, kosmos)

Het devies is: Aikido leert men door het te beoefenen. Voor velen is aikido een tijdverdrijf, een manier om lekker te zweten en anderen te ontmoeten. Dat is prima. Wil je met aikido meer dan dat, wil je de intentie van aikido (be)grijpen dan zul je werkelijk moeten studeren. Deze studie vergt een grote mate van concentratie en intensieve lichamelijke en geestelijke training.

Aikido kent geen competitie en is daarom geschikt voor iedereen. Jong of oud, sterk of zwak, groot of klein,.. Iedereen kan aikido beoefenen op zijn niveau en met zijn eigen (on)mogelijkheden.